Trivselregler

Trafiksäkerheten

Som fastighetsägare har man ett ansvar för trafiksäkerheten. Vi ansvarar för att hålla de fartbegränsningar som finns inom området. Om vi, eller våra gäster, tillfälligt behöver parkera på vägen, eller området mellan vägen och tomtmarken, så parkerar vi så att andra fordon kan komma förbi. Permanent parkering är inte tillåten på denna mark. Om vi boende t ex har behov av ytterligare parkeringsplats, eller annat, har vi alltid möjlighet att fråga Jan Paulsson, som är markägare för de grönområden som finns inom vårt område, om hans tillåtelse till att iordningsställa detta. Jan har ingen skyldighet att tillhandahålla en sådan plats, men om han finner det lämpligt, kan man ev göra en sådan överenskommelse. Styrelsen informeras alltid i förekommande fall. Ett sådant iordningsställande utförs och bekostas helt av aktuell fastighetsägare.

Viktigt är att alla följer gällande Regler för häckhöjder planteringar inom Falkenbergs Kommun!