Här skall en bild på den vägskylten som finns vid infarten till området vara.

"LYCKANS VÄG

Infart till Bröderna J... osv"