STYRELSEBERÄTTELSE 2013

 

Styrelsen för Skrea Åstorp vägförening i Falkenberg avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2013-2014.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Ulf Bengtsson, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

 

Revisor har varit Ulla Samuelsson.

 

Årsmöte i föreningen hölls 25 juli 2013.  Vid mötet var 14 av föreningens 33 fastigheter representerade. Den 17 augusti hade föreningen en Röjardag i området. Grus är lagt över hålorna på Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg.

 

Falkenberg Energi har grävt ner en ny elkabel till området istället för den luftledning som gick genom skogen från Skrea Stationsväg. I samband med att dem iordningställde efter sig så fick vi förhandlat till oss att jämna ut ”diket” längst ner i backen på Töstasvägen utan kostnad. Vi fick också ny asfalt på hela vägbredden på den sedan tidigare asfalterade biten på Långbergsvägen. Den del av Långbergsvägen som är grus som dom hade behövt gräva i fick vi lagt asfaltskross på, vilket blev ett mycket bättre resultat än tidigare.

 

Skanova har börjat förbereda för fiberdragning och i och med det kommer dom behöva gräva igen. Vi har begärt ersättning för detta och också fått det beviljat och utbetalat till vårt konto. Givetvis förutsätter vi att dom iordningställer efter sig till tidigare standard.

 

Den snöröjare som vi haft i några år ringde plötsligt till sekreteraren och sa upp sitt avtal, vid denna tidpunkt låg det väldigt mycket snö på våra vägar. Anledningen till uppsägningen var att han tappat greppet nerför Töstasvägens brantaste backe och fått köra in i gärdesgården för att få stopp på traktorn, han ansåg inte det vara värt de skador som eventuellt kan uppstå på traktorn att skotta vårt lilla område. En ny snöröjare anlitades snabbt via Farmartjänst, denne är vi mycket nöjda med.

 

Två fastigheter har bytt ägare under året, det är 7:87 och 7:95.

 

Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Enskilda vägar. 

Falkenberg 2014-07-23