STYRELSEBERÄTTELSE 2012

 

Styrelsen för Skrea Åstorp vägförening i Falkenberg avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012-2013.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Ulf Bengtsson, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

 

Revisor har varit Ulla Samuelsson.

 

Årsmöte i föreningen hölls 9 augusti 2012.  Vid mötet var 10 av föreningens 33 fastigheter representerade. Den 18 augusti hade föreningen en Röjardag i området. Grus är lagt över hålorna på Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg.

Ett extra styrelsemöte hölls den 14 oktober 2012 för att diskutera hur vägföreningen ställer sig till det pågående detaljplanearbetet i vårt grannområde. En skrivelse skrevs och skickades in till kommunen.

Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Enskilda vägar.

 

 

Falkenberg 2013-07-14