Skrea Åstorp Vägförening

 

Närvarolista Årsmöte 2013-07-25

 

Namn                                                        Fastighet

 

Jan Pettersson                                          7:69

Lars Crondahl                                           7:71

Jan Wickström                                           7:73, 7:78, 7:98

Anita Wickström                                        7:73

Göran Wickström                                      7:73

Ulf Bengtsson                                           7:76

Josefine Aldén                                           7:76

Caroline Haglund                                      7:77

Magnus Wickström                                    7:77

B-G Ingvarsson                                         7:81

Kristina Wyss Hallberg                              7:82

Calle Nilsson                                             7:87

Margareta Risberg                                    7:93

Gunilla Ekman-Johansson                         7:94

Kate Yngstrand                                         7:95

Adam Segermalm                                      7:100

Emma Forster                                           7:100