Skrea Astorps Vägförening                                      2011-05-01 – 2012-04-30

Resultaträkning

 

Intäkter

                                 Medlemsavgifter                                                          51800

                                

Utgifter               Allegat 1                                                                             -7500                   51800

                                 Allegat 2                                                                             -409

                                 Allegat 3                                                                             -5136

                                 Allegat 4                                                                             -650

                                 Allegat 5                                                                             -500

                                 Allegat 6                                                                             -3869

                                 Allegat 7                                                                             -1188

                                 Allegat 8                                                                             -515

                                 Allegat 9                                                                             -375

                                 Allegat 10                                                                          -1980

                          Allegat 11                                                                                 -1030  

                                 Allegat 12                                                                          -5500

                                 Allegat 13                                                                          -2500                   -31152               

     

Resultat                                                                                                                                                20648

Balansräkning

Tillgångar          

                                                                

Kassa                     98423                                                   IB EK                      77775

                                                                                                  Resultat             20648

                                                                                                  UB EK                    98423