Skrea Åstorp Vägförening

 

Skrea Åstorp Vägförening  -  Org nr  84 9000-5918

www.skreaastorp.se

 

 

STYRELSEBERÄTTELSE 2011

 

Styrelsen för Skrea Åstorp vägförening i Falkenberg avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011-2012.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Yvonne Kollberg, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

 

Revisor har varit Ulla Samuelsson.

 

Årsmöte i föreningen hölls 5 augusti 2011.  Vid mötet var 11 av föreningens 33 fastigheter representerade. Den 13 augusti hade föreningen en Röjardag i området. Grus är lagt över hålorna på Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg.

Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Enskilda vägar.

 

 

Falkenberg 2012-08-08

 

 

 

…………………………….    ………………………………….   ………………………………..

Jan Pettersson             Bengt-Göran Ingvarsson      Yvonne Kollberg

 

 

 

…………………………….   ……………………………………   ………………………………

Jan Wickström              Adam Segermalm                 Margaretha Risberg