Skrea Astorps Vägförening                                      2010-05-01 – 2011-04-30

Resultaträkning

 

Intäkter

                                 Medlemsavgifter                                                          51800

 

Utgifter               Allegat 1                                                                             -2420                   51800

                                 Allegat 2                                                                             -2728

                                 Allegat 3                                                                             -109

                                 Allegat 4                                                                             -1388

                                 Allegat 5                                                                             -242

                                 Allegat 6                                                                             -860

                                 Allegat 7                                                                             -375

                                 Allegat 8                                                                             -1867

                                 Allegat 9                                                                             -120

                                 Allegat 10                                                                          -20988

                          Allegat 11                                                                                 -2500                   -33597               

 

Resultat                                                                                                                                                18203

 

Balansräkning

Tillgångar                                                                            Skulder

Kassa                     77775                                                  Lån                         5000

 

                                                                                                  IB EK                      59572

                                                                                                  Resultat             18203

                                                                                                  UB EK                    77775