Skrea Åstorp Vägförening

 

Skrea Åstorp Vägförening  -  Org nr  84 9000-5918

www.skreaastorp.se

 

 

STYRELSEBERÄTTELSE 2010

 

Styrelsen för Skrea Åstorp vägförening i Falkenberg avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2010-2011.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Yvonne Kollberg, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

 

Revisor har varit Ulla Samuelsson.

 

Årsmöte i föreningen hölls 5 augusti 2010.  Vid mötet var 15 av föreningens 33 fastigheter representerade. Den 14 augusti hade föreningen en Röjardag i området. Grus är lagt över hålorna på Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. Under hösten inkom Skanska med ett anbud angående asfaltering, inkl. förarbeten, av Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. Anbudet var på ca 291 000 kr.  En annan entreprenör har anlitats för snöröjningen.

Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Enskilda vägar.

 

 

Falkenberg 2011-07-31

 

 

 

…………………………….    ………………………………….   ………………………………..

Jan Pettersson             Bengt-Göran Ingvarsson      Yvonne Kollberg

 

 

 

…………………………….   ……………………………………   ………………………………

Jan Wickström              Adam Segermalm                 Margaretha Risberg