NÄRVAROLISTA

Skrea Åstorp vägförenings årsmöte 2011-08-04

 

Fastigheter     Sakägare                      Signatur                             Närvarande    Andelstal

 

Skrea 7:2         Jan Paulson                                                                    X         8(2*4)       

Skrea 7:8         Björn Berg                                                                                 7

Skrea 7:65       Fredrik Karlsson                                                                         10

Skrea 7:66       Börje Björkqvists dödsbo/Christina Björkqvist-Finell                       7              

Skrea 7:69      Jan och Eleonor Pettersson                                                X         7             

Skrea 7:70      Lars-Anders o. Per-Erik Andersson                                                7

Skrea 7:71       Lars Crondahl                                                                             7              

Skrea 7:73      Göran, Lars o. Jan Wickström                                            X          7             

Skrea 7:74      Göran Petersson                                                                            2              

Skrea 7:75      Magnus Knutson                                                                             7

Skrea 7:76      Ulf Bengtsson                                                                    X          10

Skrea 7:77      Margaretha Karlsson o. Anna Landqvist                                            7

Skrea 7:78      Göran, Lars o. Jan Wickström                                             X          7              

Skrea 7:79      Anneth J. o. Per-Olov Pettersson                                                   10

Skrea 7:80      Beatrice P. o. Karl Seudas                                                              7

Skrea 7:81       B-G Ingvarsson                                                                X          10             

Skrea 7:82      Kristina Wyss Hallberg                                                                    7

Skrea 7:86      Jörgen Carlsson                                                                            10

Skrea 7:87      Ann Johansson o. Carl Nilsson                                                       10

Skrea 7:88      Ulla o. Tommy Samuelsson                                                X          10

Skrea 7:89      Ann-Margreth Mårtensson                                                             7

Skrea 7:90      Jarl-Boie Boman                                                               X          7             

Skrea 7:91       Håkan Nylander                                                                            10

Skrea 7:92      Göran S. o. Ilse Fricke-Jonasson                                                   10

Skrea 7:93      Margaretha Risberg                                                          X          10           

Skrea 7:94      Gunilla Ekman-Johansson                                                               7             

Skrea 7:95      Bert o. Kate Yngstrand                                                                   10

Skrea 7:96      Lena Fager                                                                                    2

Skrea 7:97      Yvonne o. Lars-Åke Kollberg                                              X          10           

Skrea 7:98      Göran, Lars o. Jan Wickström                                             X          2             

Skrea 7:99      Inger o. Carl-Erik Emmoth                                                             7

Skrea 7:100    Emma Forster o. Adam Segermalm                                                 10           

Skrea 7:101     Jan Eriksson o.  Birgitta Berglund                                                   7