Huvudbok Skrea Åstorps vägförening

   
             
 

2009-05-01---2010-04-30

 

   
             

 

Allegat

Nr

   

IB

52140

 
             
 

1

 

Kollberg

 

-2825

 
             
 

2

 

Lantmäteriet

 

--1800

 
             
 

3

 

Hyra Skrea

-400

 
             
 

4

 

Rev

 

-1560

 
             
 

5

 

Åkericentralen

-1929

 
             
 

6

 

Sparbanken

-375

 
             
 

7

 

Styrelsearvode

-2500

 
             
 

8

 

Maskingruppen

-5375

 
             
 

9

 

Medlemsavgift

 

51800

 
             
 

10

 

Ränta

32

 
             
 

11

 

Ankarberg

 

-6000

 
             
 

12

 

Lån

 

-21636

 
             
             
             
       

UB

59572

 
             
             
             

Skrea Astorps Vägförening                                 09-05-01 – 10-04-30

Resultaträkning

 

Intäkter

                             Medlemsavgifter                                                    51800

                             Ränta Föreningssparbanken                                    32                  51832

 

Utgifter                Allegat 1                                                                   -2825

                             Allegat 2                                                                   -1800

                             Allegat 3                                                                    -400

                             Allegat 4                                                                    -1560

                             Allegat 5                                                                    -1929

                             Allegat 6                                                                    -375

                             Allegat 7                                                                     -2500

                             Allegat 8                                                                     -5375

                             Allegat 11                                                                   -6000

                             Allegat 12                                                                   -21636      -44400

Resultat                                                                                                   7432                                   

Balansräkning

Tillgångar                                                                  Skulder

Kassa                  59572                                              Lån                      -25000

 

                                                                                       IB EK                   52140

                                                                                       Resultat                 7432

                                                                                       UB EK                   59572