Skrea Åstorp Vägförening -  Org.nr 84 9000-5918

www.skreaastorp.se

 

 

STYRELSEBERÄTTELSE 2009

 

Styrelsen för Skrea Åstorp vägförening i Falkenberg avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2009-2010.

 

Styrelsen har under året bestått av:

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Yvonne Kollberg, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

 

Revisor har varit Ulla Samuelsson.

 

Årsmöte i föreningen hölls 30 juli 2009. Vid mötet var 12 av föreningens 33 fastigheter representerade.  Den 16 augusti hade föreningen en Röjardag i området. Uppslutningen var relativt god, trots det regniga vädret och det gjordes ett gott dagsverke. En mer långsiktig plan för väghållningen inom området håller på att tas fram. Grus är lagt över hålorna på Bröderna Jönssons väg och Långbergsvägen. Yvonne Kollberg och Bengt-Göran Ingvarsson har deltagit i Lantmäteriets utbildning ”Vägkurs Enskilda vägar – Lagregler och begrepp”, den 16 september 2009. Målsättningen är att samtliga styrelsemedlemmar skall gå denna utbildning.

Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Enskilda Vägar.

Föreningen har nu en egen hemsida www.skreaastorp.se

 

Falkenberg 2010-07-22

 

…………………………………..           ………………………………………             ……………………………………….

Jan Pettersson                  Bengt-Göran Ingvarsson          Yvonne Kollberg

 

 

…………………………………..           ………………………………………               ……………………………………….

Jan Wickström                   Adam Segermalm                      Margaretha Risberg