STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHETSÅRET 2008-2009

 

Skrea Åstorp Vägförening -  Org.nr 84 9000-5918

www.skreaastorp.se

 

 

STYRELSEBERÄTTELSE 2008-2009

 

Styrelsen för Skrea Åstorp vägförening i Falkenberg avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2008-2009.

 

Styrelsen har under året bestått av:

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Yvonne Kollberg, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

 

Revisor har varit Ulla Samuelsson.

 

Årsmöte i föreningen hölls 30 juli 2008. Vid mötet var 11 av föreningens 33 fastigheter representerade.  Den 16 augusti hade föreningen en Röjardag i området. Uppslutningen var ganska god, och det gjordes ett gott dagsverke. En mer långsiktig planering för skötsel av områdets grönytor håller på att tas fram.

Under året har styrelsen haft ett flertal underhandsmöten, telefon- och mailkontakter internt samt med företrädare för Skanska, Falkenbergs kommun samt Falkenbergs sparbank, för att lösa frågan med väghållningen. Grus är lagt över hålorna på Bröderna Jönssons väg och Långbergsvägen. Töstasvägen är asfalterad. En mer långsiktig planering för fortsatt väghållning håller på att tas fram. Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Enskilda Vägar.

Föreningen har nu en egen hemsida www.skreaastorp.se

 

Falkenberg 2009-07-26

 

…………………………………..           ………………………………………             ……………………………………….

Jan Pettersson                  Bengt-Göran Ingvarsson          Yvonne Kollberg

 

 

…………………………………..           ………………………………………               ……………………………………….

Jan Wickström                   Adam Segermalm                      Margaretha Risberg