Huvudbok Skrea Åstorps vägförening

   
             
 

2008-05-01---2009-04-30

     
             

Allegat

Nr

   

IB

62657

 
             
 

1

 

Ankarberg

 

-625

 
             
 

2

 

B-G

 

-344

 
             
 

3

 

Hyra Skrea

-400

 
             
 

4

 

Rev

 

-860

 
             
 

5

 

Åkericentralen

-1975

 
             
 

6

 

Sparbanken

-300

 
             
 

7

 

Styrelsearvode

-2500

 
             
 

8

 

Amortering lån

-6227

 
             
 

9

 

Skanska

 

-147060

 
             
 

10

 

Medlemsavg

52200

 
             
 

11

 

Ränta

 

65

 
             
 

12

 

Vägbidrag

 

47509

 
             
 

13

 

Lån

 

50000

 
             
       

UB

52140

 
             
             
             
                 
 

Skrea Åstorps Vägförening

39569

-

39933

   
                 
 

Resultaträkning

           
                 
 

Intäkter

             
                 
   

Medlemsavgifter

   

52200

   
   

Ränta Föreningssparbanken

 

65

   
   

Vägbidrag Falkenbergs kommun

 

47509

   
   

Lån Sparbanken

   

50000

149774

 
                 
 

Utgifter

Allegat 1

     

-625

   
   

Allegat 2

     

-344

   
   

Allegat 3

     

-400

   
   

Allegat 4

     

-860

   
   

Allegat 5

     

-1975

   
   

Allegat 6

     

-300

   
   

Allegat 7

     

-2500

   
   

Allegat 8

     

-6227

   
   

Allegat 9

     

-147060

-160291

 
 

Resultat

         

-10517

 
                 
 

Balansräkning

           
                 
 

Tillgångar

     

Skulder

     
                 
 

Kassa

52140

   

Lån

-45000

   
                 
                 
                 
         

IB EK

62657

   
         

Resultat

-10517

   
         

UB EK

52140