ANDELSTALSFÖRTECKNING

 

 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

HALLANDS LÄN

 

                                                                                            Aktbilaga AN

                                                                                     

Andelstalsförteckning                 

2003-10-06           Uppdaterad 2009-07-29

                             

Ärendenummer

N 0142

 

Förrättningslantmätare

Ulrika Ekebjär

Ärende                   Anläggningsförrättning berörande Skrea Åstorp

                              vägförening, Skrea ga:7.

                             

                              Falkenbergs kommun                    Hallands län

 

Fastigheter                             Andelstal

 

Skrea 7:2                                  8(2*4)

Skrea 7:8                                  7

Skrea 7:65                                10

Skrea 7:66                                 7

Skrea 7:69                                 7

Skrea 7:70                                 7

Skrea 7:71                                 7

Skrea 7:73                                 7

Skrea 7:74                                 2

Skrea 7:75                                 7

Skrea 7:76                                 10

Skrea 7:77                                 7

Skrea 7:78                                 7

Skrea 7:79                                 10

Skrea 7:80                                 7

Skrea 7:81                                 10

Skrea 7:82                                 7

Skrea 7:86                                 10

Skrea 7:87                                 10

Skrea 7:88                                 10

Skrea 7:89                                 10

Skrea 7:90                                 7

Skrea 7:91                                 10

Skrea 7:92                                 10

Skrea 7:93                                 10

Skrea 7:94                                 7

Skrea 7:95                                10

Skrea 7:96                                 2

Skrea 7:97                                 10

Skrea 7:98                                 2

Skrea 7:99                                 7

Skrea 7:100                               10

Skrea 7:101                               7

 

SUMMA ANDELSTAL:      256