UTSÄNDA INFORMATIONSBREV

VERKSAMHETSÅRET 2007-2008

 

 

Skrea Åstorp Vägförening

Hej!

Jag håller på att sammanställa en ny medlemsförteckning för Vägföreningen. Tacksam om ni kollar upp att era uppgifter stämmer. Vid ändring vänligen hör av er till mig!

Jag vill gärna ha er mejladress – om ni har någon. Jag har för avsikt att skicka ut alla kommande protokoll och information via internet, så långt det är möjligt!

På sikt hoppas jag kunna presentera en hemsida för föreningen, det skulle underlätta vårt arbete.

 

Falkenberg 2008-08-12

Med vänlig hälsning

Yvonne Kollberg

Nyvald sekreterare i Skrea Åstorp Vägförening

Mejladress: yvonne.kollberg@telia.com

Postadress: Yvonne Kollberg

                   Långbergsvägen 13

                   311 72 Falkenberg

Tel hem:     0346-50 999

Mobil:        070-643 13 15

 

 

  

Välkommen till

Skrea Åstorp Vägförenings

Röjardag

Lördagen den 16 augusti klockan 10.00

 

Vi samlas vid ”Adams hörna”

D.v.s. vid korsningen av Töstasvägen/Bröderna Jönssons väg

 

Ta med lämpliga redskap/verktyg!

Föreningen bjuder på fika!

 

Vid mycket dåligt väder flyttas dagen!

Vi försöker då i första hand på nytt söndagen den 17 augusti!

 

Styrelsen