NÄRVAROLISTA

ÅRSMÖTE 2008-07-31

 

Närvarolista vid Skrea Åstorp vägförenings årsmöte 2008-07-30

Fastighet Skrea          Andelstal                      Lagfaren ägare            Närvarande ägare

7:2

8 (2×4)

Jan Paulsson

 

7:65

10

Fredrik Karlsson Pernilla Persson

 

7:66

7

Börje och Christina Björkqvist

 

7:69

7

Sven Bredberg, Kersti Fritz Agneta Möllerberg

 

7:70

7

Lars Anders och Per-Erik Andersson

 

7:71

7

Lars Crondahl

 

7:73

7

Göran, Lars och Jan Wickström

 

7:74

2

Göran Petersson

 

7:75

10

Magnus Knutsson

 

7:76

10

Arne Johansson

 

7:77

10

Ingrid Karlsson

 

7:78

7

Göran, Lars och Jan Wickström

 

7:79

10

Anneth Johansson och Per-Olov Pettersson

 

7:8

7

Björn Berg

 

7:80

7

Beatrice Pedersen Karl Seudas

 

7:81

10

Bengt-Göran Ingvarsson Lena Johansson

 

7:82

7

Stina Hallberg

 

Fastighet Skrea

Andelstal

Mantalskriven ägare

 

7:86

10

Jörgen Karlsson

 

7:87

10

Ann Johansson

 

7:88

10

Ulla och Tommy Samuelsson

 

7:89

7

Ann-Margreth Mårtensson

 

7:90

7

Jarl-Boie Boman

 

7:91

10

Håkan Nylander

 

7:92

10

Göran S. Jonasson och Ilse Frick-Jonasson

 

7:93

10

Margaretha Risberg

 

7:94

7

Gunilla Ekman-Johansson

 

7:95

10

Bert Åke Yngstrand Kate Yngstrand

 

7:96

2

Lena Fager

 

7:97

10

Yvonne Kollberg Lars Kollberg

 

7:98

2

Göran, Lars och Jan Wickström

 

7:99

10

Bengt-Göran Johansson Christer Johansson

 

7:100

10

Emma Forster Adam Segermalm

 

7:101

7

Jan Eriksson och Birgitta Berglund