RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

VERKSAMHETSÅRET 2007-2008

 

Tabell 1

Skrea Åstorp Vägförening              2007-0501 – 08-04-30

Resultaträkning

Intäkter

                  Medlemsavgifter                                              52200

                  Ränta Föreningssparbanken                                   21      52221

Utgifter     allegat 1                                                             -1125

                  Allegat 2                                                            -220

                  Allegat 3                                                            -725

                  Allegat 4                                                            -1190

                  Allegat 5                                                            -860

                  Allegat 7                                                           -300

                  Allegat 8                                                             -1356        -5776

Resultat                                                                                               46445

Balansräkning

Tillgångar                                                                      Skulder

Kassa              62657                                                     IB EK            16212

                                                                                       Resultat         46445

                                                                                       UB EK          62657