Trivselregler

Trafiksäkerheten

Inom Falkenbergs Kommun gäller följande regler avseende Häckhöjder och Planteringar:

Som fastighetsägare har man ett ansvar för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att vegetation eller häckar inte skymmer sikten i korsningar och vid utfarter från fastigheter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan vegetation för gående eller bilar. Även för stora bilar så som sopbilar, tankbilar med olja, lastbilar med gods osv. Bilarna skall även kunna vända på där för avsedda områden.

Det gäller således att planera redan innan man planterar nya växter.  För de växter och häckar som är planterade i tomtgränser har berörda grannar tillsammans ett ansvar för skötseln.  Man får inte låta häckar, träd och växter växa ut över sin egen tomtgräns. Se nedanstående regler.

 

För både gamla och nya växter gäller:

 

Detta gäller vid utfarter

garageutfart

Häckhöjden får här vara max 70 cm.

 

 

Detta gäller vid gata eller trottoar

 

 

Detta gäller vid korsningar

Korsning

Häckhöjden får här vara max 70 cm.

 

 

Detta gäller vid nyplanteringar

OBS: Tänk på att häckar och träd blir gamla!

De får inte växa ut över din tomtgräns!

 

Om reglerna inte följs

I allvarligare fall fattar styrelsen beslut om ev. åtgärd.