Skrea Åstorp Vägförening

 

Skrea Åstorp Vägförening  -  Org nr  84 9000-5918

www.skreaastorp.se

 

 

STYRELSEBERÄTTELSE 2015

 

Styrelsen för Skrea Åstorp vägförening i Falkenberg avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2015-2016.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Ulf Bengtsson, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

 

Revisor har varit Ulla Samuelsson.

 

Årsmöte i föreningen hölls 6 augusti 2015.  Vid mötet var 10 av föreningens 33 fastigheter representerade.

 

Den 15 augusti hade föreningen en Röjardag i området.

 

Snöröjningen under vinterhalvåret har skötts av samma entreprenör som tidigare, med tanke på vintern som var så behövde dem bara komma ett par gånger.

 

I övrigt har ingen större verksamhet som behöver nämnas skett i området.

 

Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Enskilda vägar. 

Falkenberg 2016-08-09

 

 

 

…………………………….    ………………………………….        ………………………………..

Jan Pettersson          Bengt-Göran Ingvarsson    Ulf Bengtsson

 

 

 

…………………………….   ……………………………………   ………………………………

Jan Wickström         Adam Segermalm          Margaretha Risberg