Skrea Åstorp Vägförening

 

Närvarolista Årsmöte 2016-08-09

 

 

Namn                          Fastighet

 

Bengt-Göran Ingvarsson       7:81

Adam Segermalm                7:100

Ulf Bengtsson                      7:76

Jan Pettersson                     7:69

Håkan Nylander                   7:91

Margareta Risberg               7:93

Göran Wickström                 7:73, 7:78, 7:98

Kristina Wyss                      7:82

Jan Eriksson                       7:101