Resultaträkning och balansräkning kommer inte längre läggas på hemsidan. Om ni vill se den så maila vår kassör Bengt-Göran Ingvarsson.