STYRELSEBERÄTTELSE 2014

 

Styrelsen för Skrea Åstorp vägförening i Falkenberg avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014-2015.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Ulf Bengtsson, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

 

Revisor har varit Ulla Samuelsson.

 

Årsmöte i föreningen hölls 24 juli 2014.  Vid mötet var 11 av föreningens 33 fastigheter representerade.

 

Den 16 augusti hade föreningen en Röjardag i området.

 

En entreprenör anlitades i maj för att lägga grus i hålor på Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg.

 

Skanova har lagt ner fiber i området under sensommaren/hösten 2014, detta är klart och vi begärde ersättning för att de fick gräva upp våra vägar, detta har vi fått och det blev 5250 kr.

 

Snöröjningen under vinterhalvåret har varit minimal eftersom det aldrig blev någon riktig vinter. En gång var dom i området och sandade då det var väldigt halt i backen upp. Ingen faktura har kommit för detta så hittills ingen kostnad.

 

Ingen fastighet har bytt ägare under året.

 

Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Enskilda vägar. 

Falkenberg 2015-08-04