Skrea Åstorp Vägförening

 

Närvarolista Årsmöte 2015-08-06

 

 

Namn                          Fastighet

 

Ulf Bengtsson               7:76

Jan Pettersson              7:69

Jan Wickström              7:73, 7:78, 7:98

Margareta Risberg         7:93

Göran Wickström          7:73, 7:78, 7:98

Magnus Wickström         7:77

Kristina Wyss                7:82

Eleonor Pettersson         7:69

Ulla Samuelsson            7:88

B-G Ingvarsson             7:81